Kategori: Chicago Express

Helgespilling!

Togspillet som handler om aksjer: Chicago Express

Chicago Express kommer i en enormt stor eske. Som du ser på esken så er dette et togspill. Men handler det om tog eller passasjerer? For dette spillet er forkledd som et togbyggespill, men i virkeligheten så ligger er et aksjespill. Det er selvsagt… Continue Reading «Togspillet som handler om aksjer: Chicago Express»