Kategori: Sjoelbak

PG Galla 2017

Rediger ​​​ ​

Spillkveld 20.2.06

Hollender og Herman hadde tatt med seg hver sin trefjøl, kalt Sjoelbak, og Norges største spillklubb ut i fra folketallet stilte med hele 7 mann denne kvelden. Kun Herman og Hollender hadde prøvd spillet tidligere, så alle vi andre var 1. reisgutter. For de… Continue Reading «Spillkveld 20.2.06»

Gamers Night 13.2.06

Black ant og Sveinmain hadde planlagt en Memoir44 kveld i fravær av Hollender som akkurat hadde blitt far. Men en er ikke med i Preikestolen gamers for ingenting, så Hollender stilte selv og med lokaler for kvelden. Etter en høytidelig overlevering av en flaske… Continue Reading «Gamers Night 13.2.06»