Kategori: De Ontembare Stad

2-mannsshow denne onsdagen

Hvis det er én ting som PG er kjent for, så er det å gi kort varsel på spilling. Mandagsinformasjonen blir som oftest sendt ut før kl 14 på nettopp mandag. Og når Takras sender ut invitasjon midt i en ukedag på samme tidspunkt… Continue Reading «2-mannsshow denne onsdagen»